Đặc sản Quảng Ninh: Nước mắm Cái Rồng, Vân Đồn

Nước mắm Cái Rồng là một đặc sản của huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, từ lâu đã trở thành thương hiệu nổi tiếng trên thị trường nước mắm.

nước mắm Cái Rồng
Sản phẩm nước mắm Cái Rồng của Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cái Rồng


Với phương pháp sản xuất truyền thống là đánh quậy, phơi nắng, lên hương tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản, đảm bảo chất lượng và tốt cho sức khoẻ của người tiêu dùng, nước mắm Cái Rồng đã tạo dựng được danh tiếng và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, đem lại lợi thế lớn về mặt thương mại, khẳng định thế mạnh kinh tế thuỷ sản của Vân Đồn.

Nước mắm Cái Rồng
Sản xuất nước mắm tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cái Rồng.

Nước mắm Cái Rồng

Nước mắm Cái Rồng

Nước mắm Cái Rồng
Cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống Cái Rồng Lưu Văn Dỹ thuộc Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cái Rồng (huyện Vân Đồn).

Nước mắm Cái Rồng
Công nhân Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cái Rồng hoàn thiện khâu dán nhãn mác cho sản phẩm nước mắm truyền thống Cái Rồng.

Nước mắm Cái Rồng

Nước mắm Cái Rồng
Quy trình sản xuất nước mắm hợp vệ sinh tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cái Rồng

Nước mắm Cái Rồng
Cá được ướp muối và đưa vào ang theo cách truyền thống lên đến 36 tháng tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cái Rồng.

Nước mắm Cái Rồng
Cá được ướp muối và đưa vào ang theo cách truyền thống lên đến 36 tháng tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cái Rồng.

Nước mắm Cái Rồng

Công nhân Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cái Rồng đánh quậy, phơi nắng nhằm giữ nhiệt cho nguyên liệu nước mắm Cái Rồng.

Nước mắm Cái Rồng