Sự khác nhau giữa rau non (microgreens) và rau mầm (sprouts)

Rau non và rau mầm đều cùng lớn lên từ hạt giống. Giai đoạn cây đang phát triển có chứa lượng dưỡng chất cực đại tốt cho sức khỏe.

Sự khác nhau giữa rau non (microgreens) và rau mầm (sprouts)
Sự khác nhau giữa rau non (microgreens) và rau mầm (sprouts)


Rau mầm (sprouts): Là rau thu hoạch từ hạt nảy mầm, thời gian thu hoạch rất ngắn , dưới 1 tuần . Khi trồng có thể không dùng giá thể hoặc dùng giá thể là bông, vải ẩm có nước, tức là có thể không cần đất. Trồng rau mầm không cần dinh dưỡng đất, không cần ánh sáng. Trong ẩm thực họ dùng nhiều bộ phận của rau mầm: ăn cả lá thân và hạt, rễ. Trồng rau mầm cần điều kiện vệ sinh nghiêm ngặt hơn rau non, vì trên thế giới có nghiên cứu, nếu giá thể hay hạt giống nhiễm khuẩn, thì nguy cơ con người cũng dễ bị nhiễm khuẩn đường ruột.

Rau non (microgreens): Là rau thu hoạch giai đoạn cây có 1-2 lá thật, (cộng thêm 2 lá mầm, tổng cộng thu được 4 lá/ cây). Trồng rau non cần giá thể có dinh dưỡng. Nên mua viên nén xơ dừa hay giá thể xơ dừa , trong đó có chất dinh dưỡng đủ đảm bảo cho cây phát triển . Trồng rau non cần ánh sáng, cần chỗ thoáng khí, vì ánh sáng sẽ khiến cây quang hợp chuyển năng lượng vào thân lá. Trồng rau non cần nhiều thời gian hơn rau mầm, khoảng trên 1 tuần 7-9 ngày tùy chủng loại cây. Trong ẩm thực họ cắt thân lá lá rau non, không ăn hạt và rễ. Vì hạt và rễ nằm lại dưới đất. Điều đó giúp đảm bảo vệ sinh hơn rau mầm, con người sẽ hạn chế được bệnh nhiễm khuẩn đường ruột do hạt giống và giá thể gây ra. Theo các nhà ẩm thực, rau non có vị rõ ràng hơn rau mầm, và có chứa hàm lượng dinh dưỡng gấp 10 lần rau mầm. Lượng hạt dùng để gieo cũng ít hơn rau mầm